เฮ.. ต่อเนื่อง เด็ก SEDA คว้ารางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ระดับประเทศ ปี 2564

by seda

อีกครั้งที่ นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล (SEDA) สร้างความภูมิใจให้กับ ม.รังสิต ด้วยการคว้ารางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านสาขาวิชาการ ด้วย “โครงการนวัตกรรมการกระบวนการจัดการทางการเงิน สำหรับกลุ่มเด็กที่เสี่ยงออกจากการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน” ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล 

นักศึกษาคนเก่งที่สร้างความภูมิใจในเวทีนี้ คือ นายปัณณวัฒน์ เจริญทรัพย์ผาสุข (น้องฟาร์ม) และ น.ส.รัตนาวดี บุญยะการ (น้องเฟิร์น)

น้องได้เล่าให้แอดมินฟังว่า แนวคิดของโครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กกลุ่มเสี่ยงทีมีปัญหาทางด้านการเงิน” โดยยึดหลักให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยม ใน 3 กระบวนการ คือ การสร้างรายได้ การสร้างเงินออม และการลงทุน

ที่สำคัญผลงานแห่งความภาคภูมิใจนี้ เป็นเจตนารมณ์ของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้วยสหวิทยาการให้เป็นผู้ที่มีความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 แบบรอบรู้และรอบลึก กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ กล้าทำในที่ท้าทาย ผ่านหลักสูตร SEDA ที่ออกแบบให้ทันสมัยด้วยแนวเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน (Work-based Learning)

แนวความคิดของโครงการดีขนาดนี้ แอดมินไม่แปลกใจกับรางวัลที่ได้รับเลยค่ะ……ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะน้องนะ ^^

Related Posts

Leave a Comment