ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม SEDA@Rangsit เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย

by seda
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทีม SEDA@Rangsit
ทีมSEDA@Rangsit ซึ่งมีผู้ร่วมทีมสองคนด้วยกัน คือ นางสาวรัตนาวดี บุญยะกา ร(น้องเฟิร์น) และ นายปัณณวัฒน์ เจริญทรัพย์ผาสุข (น้องฟาร์ม) จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต โดยน้องๆทั้งสอง เป็นตัวแทนของหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล (SEDA) ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนาต่อยอดโปรเจ็ค “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ Penguin Incubation โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง School of Changemakers และทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โดยที่โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือนวัตกรรมทางสังคม (Social Incubation) มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และในปีนี้น้องๆ ทีม SEDA@Rangsit ได้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย และคว้าเงินรางวัล 20,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนางานชิ้นนี้ต่อไป

Related Posts

Leave a Comment