คนพิการหัวใจ SE ผู้เชื่อมสองโลกเข้าหากัน

by seda
คนพิการหัวใจ SE ผู้เชื่อมสองโลกเข้าหากัน
     คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ผู้ได้รับรางวัลอโชก้าปี 2557 รางวัลที่มอบให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคม เขาเป็นคนพิการคนหนึ่ง ที่มีแรงผลักดันทั้งจากภายในและภายนอก ทำให้เขาก้าวข้ามความพิการ และก้าวเข้ามาถมช่องว่างระหว่างคนพิการและผู้ประกอบการธุรกิจ ให้คนสองกลุ่มนี้พบกัน ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการทางสังคม ที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ถึง 3 พันกว่าล้าน แต่ในระยะยาวมันคือการถากถางที่อยู่ที่ยืนของคนพิการในสังคม
    เส้นทางการทำธุรกิจเพื่อสังคมของคุณปรีดาได้ทำงานพัฒนาอาชีพคนพิการ ด้านเทเลเซลล์ (การขายผ่านโทรศัพท์) ให้คนพิการทำเทเลเซลล์ที่บ้านแบบออนไลน์ โดยคิดซอฟแวร์ขึ้นมาให้คนพิการสามารถใช้งานได้ง่าย โจทย์ทางธุรกิจคือต้องเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งว่าต้องการอะไร โดยวิเคราะห์ความต้องการ Requirement Analysis และวิเคราะห์ความต้องการของฮัทชิสันที่มีความต้องการให้คนพิการทำงานเทเลเซลล์ เขียนโปรแกรมต้องเขียนอย่างไรให้คนพิการมีส่วนร่วมมากที่สุด คุณปรีดาเป็นนักคิดเชิงกระบวนการจะทำอะไรก็ตามมีปัญหาอะไรบ้าง จากนั้นก็ศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นกฎหมาย แล้วนำทุกอย่างที่ศึกษามาสังเคราะห์ว่าอะไรจะแก้ปัญหาได้บ้าง แล้วก็ดีไซน์วิธีการขึ้นมา แล้วก็ลงมือทำ ถือว่าเป็นการทดลอง หาข้อสรุป แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขจนมันโอเค จนขยายกิจการเพิ่มขึ้น คุณปรีดาต้องรับคนพิการอย่างน้อย 400 คนต่อปี แต่หาไม่ได้ ทำให้คุณปรีดาต้องเข้าไปศึกษาและพบสามส่วนที่มันสอดคล้องกันคือ หนึ่ง-เอกชนถูกกฎหมายบังคับใช้ สอง-ธุรกิจเอกชนยังไงก็ต้องเติบโต 5-10 เปอร์เซ็นต์ทุกปี ถ้าธุรกิจไม่เติบโตจะต้องเอาเงินไปเสียภาษี แล้วธุรกิจเอกชนก็ต้องทำซีเอสอาร์ สาม-ผู้ประกอบการมีเจตคติที่ไม่ดีว่าคนพิการไม่สามารถทำอะไรได้ ถามว่าเป็นเพราะอะไร ก็เพราะคนพิการไม่มีความสามารถ จากตรงนี้ก็เกิดเป็นกระบวนการนำคนพิการที่ไม่มีความสามารถหรือความสามารถไม่ถึงมาเข้ากระบวนการฝึกอบรม โดยใช้กลไกของกฎหมายที่ว่าถ้ากิจการไม่จ้างและไม่อยากจะจ่าย กิจการต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนพิการมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้
    คุณปรีดาเริ่มต้นด้วยการย้อนทวนกระบวนการ โดยปรับทัศนคติของผู้ประกอบการก่อนด้วยการจัดทำเวิร์คช็อปให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องคนพิการและปรับทัศนคติ จากนั้นผู้ประกอบการจะรู้ว่าคนพิการ ทำงานได้ เกิดตำแหน่งงานใหม่ๆ สำหรับคนพิการมากขึ้น จัดทำหลักสูตรแล้วนำผู้พิการมาเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้ตรงตามความต้องการของตำแหน่งนั้นๆ นอกจากนี้ในระหว่างที่ผู้พิการเรียนในหลักสูตรจะได้พบกับผู้ประกอบการและมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้คนพิการได้เรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคม จึงเกิดผลลัพท์สองทาง เมื่อผู้พิการเรียนจบจะได้ฝึกงาน ถ้าผ่านการประเมิน จะถูกผลักดันเข้าสู่การทำงานในระบบ ส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานในระบบก็จะมีความรู้ สามารถนำความรู้ไปทำงานในอาชีพอื่นได้ ระบบก็ย้อนทวนกลับไปขับเคลื่อนต่อ สุดท้ายก็จบลงที่ว่าถ้ามีผู้พิการเข้าไปทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในเชิงสังคมทั้งระบบได้ แผนอนาคตในด้านธุรกิจคุณปรีดาต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการลุกขึ้นมาต่อสู้ แม้ว่าผู้พิการ สามารถสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน และเงินทั้งหมดในอนาคตจะกลับเข้าไปในกิจการเพื่อสังคม
ความมุ่งมั่นของคุณปรีดา ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง มุ่งมั่นอยากที่จะพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ที่ขั้นตอน อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างทางที่เรากำลังไป เพียงลุกขึ้นมาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้สิ่งเราต้องการ ให้ได้สิ่งที่ดีคืนให้กับสังคม หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างธุรกิจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม SEDA พร้อมที่ร่วมทางไปกับคุณนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : tcijthai.com

Related Posts

Leave a Comment