โครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น

by seda

โครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น

คนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม  นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ นักศึกษา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมพลังเป็นส่วนหนึ่งในการคืนสัญชาติเพื่อมีบัตรประชาชนให้กับพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นที่ ไร้บัตร-ไร้สิทธิ ใน “โครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น”  จังหวัดระนอง และ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน


Cr. ขอบคุณ ข้อมูลดี ๆ จากอาจารย์สุนี ไชยรส… ฝ่ายกิจรรมนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

Related Posts

Leave a Comment