ทุนหลักสูตร SEDA

by seda

Block Title

ทุนหลักสูตร SEDA

หลักสูตร SEDA เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางปฏิบัติการ  ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามข้อกำหนดของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  กระทรวง อว.

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ และยื่นขอรับทุนสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับเป็นค่าหน่วยกิตให้กับนักศึกษา  **อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา**

สนใจสมัครขอรับทุน “คลิ๊ก”

Related Posts

Leave a Comment