วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563

by seda

Block Title

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน


สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,105 คน ทั้งนี้ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

  • 1. นายณเดชน์ คูกิมิยะ หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2. นายวราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม เดอะสตาร์) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 3. นางสาวอาภาภัทร สุขสวัสดิ์ชล (ลาดา) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 4. นางสาวไพลิน ก็งปาแร็ง  (เจสสิก้า) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 5. นายปรัชญา นางรัก (จุ้งจิ้ง) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 6. นางสาวข้าวขวัญ กฤษณโสภา (เบนซ์ TERRA) สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 7. นายภรภัทร ศรีขจร  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  โดยคณบดีและคณาจารย์ได้ร่วมแสดงยินดี และจัดซุ้มฯ ให้กับบัณฑิตด้วย


Related Posts

Leave a Comment