ชมรมผู้นำนวัตกรรมสังคมและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต จัดกิจกรรมจำหน่ายต้นไม้

by seda

ชมรมผู้นำนวัตกรรมสังคมและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต จัดกิจกรรมจำหน่ายต้นไม้… โดยมีวัตถุประสงค์


  • 1. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวหมดปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และการดูแลที่ง่ายดาย
  • 2. เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วง work from home ให้มีการปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัยด้วย
  • 3. รายได้ทั้งหมดจะมอบให้ “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” ที่ได้รับผลกระทบ Covic-19

ท่านใดที่อยากได้ต้นไม้ไว้ช่วยให้บรรยากาศในบ้าน หรือสำนักงานออฟฟิศสดชื่น แถมยังได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจาก Covic-19 อีกด้วย เรียกว่า ทำสิ่งเดียวได้หลายสิ่งกลับมา…น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถติดต่อหรืออุดหนุนร่วมโครงการได้ที่…

  • อ แหม่ม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Mobile 08 3456 5355 หรือที่  SEDA

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล (SEDA)

  •  Bachelor of Arts Program  in Social Entrepreneur in Digital Age
  •  SEDA วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม RSU


วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

  •  Adress: 52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
  •  Phone:  โทร. 08 9117 2505
  •  Email:  support@seda-csi.comadmin@seda-csi.com

Related Posts

Leave a Comment