ประชุมสภาดิจิตอล

by seda

กิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เข้าแลกเปลี่ยนปรึกษาและสร้างความร่วมมือกับที่ปรึกษาและรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council of Thailand)


Related Posts

Leave a Comment