ทุนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

by seda

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เปิดหลักสูตรปริญญาตรี-โท-เอก  มาเป็นเวลากว่าสิบปี มีศิษย์เก่ากระจายตัวอยู่ในภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และ ภาคประชาสังคม  ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าบริจาคเป็นทุนการศึกษา สำหรับเป็นค่าครองชีพให้กับนักศึกษา

*** อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์การพิจารณา

Related Posts

Leave a Comment